Psihologia muncii

Psihologia muncii se referă la activitatea de muncă a oamenilor, adică la modul în care oamenii fac faţă sarcinilor care le revin: aptitudini, competență, analiza muncii, analiza posturilor, recrutare și selecție de personal, evaluarea performantelor profesionale, managementul performantei, stres ocupațional etc.

Fiecare angajator are responsabilitatea legală de a asigura realizarea evaluării psihologice pentru angajații săi, în funcție de domeniul de activitate al firmei și de condițiile speciale ale postului (lucrul în condiții de tură de noapte, lucrul la înălțime, personal care conduce mașina de serviciu etc.)

În acest domeniu sunt incluse testări și evaluări psihologice ale aptitudinilor cu ocazia angajării sau periodic în conformitate cu Legea 319/2006 și HG nr.355/2007.

Tariful este de 60 lei/persoană.

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon